Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, Przeczytać dobry wiersz, Zobaczyć wspaniały obraz i – jeśli byłoby to możliwe – Wypowiedzieć kilka rozsądnych słów. /Johann Wolfgang Goethe/

Te istotne słowa jednego z największych światowych twórców i myślicieli mogą z całym przekonaniem stanowić motto dla kreatywnych poszukiwań i postawy życiowej organizatorów i wytrwałych słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Szanowni Słuchacze! Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką oświatowo – kulturalną dla osób w wieku emerytalnym oferującą systematyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia.

Pierwszy wykład odbył się w lutym 2004 roku, a wygłosił go Wojciech Siemion. Nasz Uniwersytet to pierwszy na Mazowszu, poza Warszawą, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Teraz takie instytucje istnieją już w większości miast powiatowych. Ta forma spotkań sprawdza się oraz cieszy się zainteresowaniem Seniorów i pozostałych mieszkańców Miasta. Na przestrzeni lat gościliśmy wiele znakomitych osobowości ze świata kultury, literatury, mediów, sportu, filmu, jak choćby: Teresę Lipowską, Jerzego Turka, Marię Szabłowską, Krzysztofa Zanussiego, Krzysztofa Ziemca, Elżbietę Dzikowską, Kajetana Broniewskiego, Longina Pastusiaka, Małgorzatę Kalicińską, Stanisława Górkę, Barbarę Bursztynowicz, Annę Seniuk, Jana Nowickiego, Maję Komorowską i wielu, wielu innych.

„Trzeci Wiek” to znakomity okres do samorealizacji i do czerpania radości płynącej ze służby dla innych. To w tym okresie można oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, satysfakcję, co jest spełnieniem często młodzieńczych marzeń. Zdobywanie aktywności intelektualnej i artystycznej daje także gwarancję sprawności i pogody ducha, chroni przed depresjami i frustracjami oraz poczuciem alienacji.

Szanowni Słuchacze, mamy nadzieję, że przygotowana oferta programowa SUTW spełni Państwa oczekiwania, a poprzez udział w zajęciach, wykładach i warsztatach wykreujecie Państwo swój własny aktywny model życia.

 


 

OPŁATA ZA SEMESTR – 40 zł.

GIMNASTYKA DLA SENIORA – 25 ZŁ ZA MIESIĄC

 


Koordynator SUTW – Alina Simanowicz,  Sokołowski Ośrodek Kultury tel. (25) 787 24 38 e-mail: a.simanowicz@sokokolowskakultura.pl

Instruktor: Ola Nowotniak