Powstanie i nazwę Zespołu „Sokołowscy Bardowie” zainicjowała Pani Alina Simanowicz, opiekun Klubu Seniora „Jutrzenka” działającego w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Jej inicjatywę poparł prezes Klubu Pan Seweryn Mroczek.

Na jednym ze spotkań członków Klubu, które odbyło się pod koniec 2014r. Pani Ala Simanowicz zwróciła się z propozycją do osób, które w przeszłości grały i muzykowały na różnego rodzaju uroczystościach czy imprezach okolicznościowych o zorganizowanie zespołu muzycznego. Muzycy obecni na spotkaniu pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionej propozycji.

Pierwszy występ Zespołu odbył się podczas Balu Seniora na początku 2015r., który został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników balu.

Zespół wystąpił w składzie:
Mieczysław Dyoniziak – akordeon
Kazimierz Wcisłak – akordeon
Zdzisław Graczyk – perkusja, wokal
Roman Brochocki – trąbka
Andrzej Jadczuk – saksofon, wokal
Jan Rosochacki – saksofon

Udany występ umocnił muzyków w przekonaniu, że należy dalej intensywnie pracować w Zespole, który będzie działać w Sokołowskim Ośrodku Kultury, a w przyszłości uświetni wiele uroczystości i imprez okolicznościowych różnego rodzaju.

Kierownikiem został Andrzej Jadczuk. Członkowie Zespołu pozytywnie zaopiniowali i przyjęli nazwę: „Sokołowscy Bardowie”.

Grupa systematycznie ćwiczy na próbach w Ośrodku Kultury swój repertuar.

Podczas pierwszych miesięcy działalności Zespołu, jego skład ulegał zmianom osobowym. Odeszli z Zespołu: Mieczysław Dyoniziak i Roman Brochocki, a dołączyli Bernard Danielak, Janusz Urbanek i Jerzy Telacki, którzy również po kilku miesiącach rozstali się z Zespołem, a na ich miejsce przyszli nowi muzycy.

Aktualnie w działalność Zespołu angażują się następujący muzycy:
Waldemar Dyoniziak – akordeon
Kazimierz Wścisłak – akordeon
Zbigniew Starczewski – gitara rytmiczna
Tadeusz Kamiński – gitara basowa
Andrzej Jadczuk – saksofon, wokal
Roman Karpiński – saksofon
Jan Rosochacki – saksofon
Zdzisław Graczyk – perkusja, wokal.

Zespół „Sokołowscy Bardowie” podczas swoich występów i koncertów prezentuje popularne piosenki i melodie rozrywkowe i taneczne począwszy od lat 60-tych do chwili obecnej. W repertuarze Zespołu nie brakuje znanych cieszących się dużą popularnością piosenek i melodii z okresu przedwojennego.

Telefon kontaktowy:
1. Andrzej Jadczuk – 605 992 587
2. Roman Karpiński – 501 059 094