Z radością informujemy, że od 6 czerwca 2020 roku Sokołowski Ośrodek Kultury, ponownie otwiera swoją działalność. Oczywiście, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, obowiązywać będą ważne zasady sanitarne. Czekamy na Was!

Regulamin dla uczestników wydarzeń kulturalnych i widzów seansów filmowych

Ogólne zasady

  1. W budynku SOK mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w wydarzeniach.
  2. Przed wejściem należy zdezynfekować dłonie.
  3. Na czas przebywania w budynku stosować maseczkę ochronną na usta i nos.
  4. Zapłaty dokonywać kartą płatniczą.
  5. Na widowni zajmować co drugie miejsce (sugerowane miejsca parzyste). Rodzina może zajmować miejsca obok siebie.
  6. W trakcie seansów i przedstawień obowiązuje zakrycie nosa i ust. 
  7. Nie gromadzić się w łazienkach – obowiązuje ograniczenie do 5 osób (w zależności od ilości kabin).
  8. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Obowiązuje zachowanie czystości.
  9. Na widowni wprowadzony jest zakaz konsumpcji, spożywania posiłków i napojów.
  10. Szatnia obowiązuje tylko w dni chłodne i deszczowe.