Plener malarski w Serpelicach

W dniach 28 do 30 września b. r. odbył się trzydniowy plener malarski w Serpelicach grupy plastycznej dorosłych KOLOR pod kierunkiem Joanny Błońskiej.

Na plener pojechały: Halina Socha, Elżbieta Modzelewska, Teresa Turos, Janina Jarosz, Krystyna Kuc i Joanna Błońska.

Serpelice pierwszego dnia przywitały grupę pięknym słońcem, by po następnym, mniej słonecznym dniu, pożegnać deszczem.

Ten trzydniowy, bardzo krótki plener, pozwolił poznać miejsce, zrobić zdjęcia, szkice lub zacząć prace malarskie, ale także na integrację grupy.

Uczestniczki pleneru mieszkały w Domu Duszpasterstwa Młodzieży PORCJUNKULA u Ojców Kapucynów.

Piękne miejsce, piękny nadbużański krajobraz, piękny czas, który uczestniczki pożegnały wieczornym ogniskiem.

JB / SOK

Paweł Kryszczuk

Related posts