Mini maraton teatralny

9 maja na scenie SOK dzieci i młodzież z grup teatralnych „Vivo” i „Kacperek” wystawiły dwa spektakle teatralne:
„Pokolenia” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Kacperek” pod kierownictwem Urszuli Danielskiej (SP Nr 4)
„Okna – czyli opowieści o nadziei” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Vivo” pod kierownictwem Alicji Ostromeckiej (SOK).

„Pokolenia” to fragmenty z życia trzech kolejnych pokoleń. Spektakl zwraca uwagę na podobne aspekty, ale w różnych okresach życia bohaterów. Pozostawił widzów z refleksją do czego zmierza dzisiejszy świat i czy ta droga jest na pewno właściwa?

„Okna – czyli opowieści o nadziei” to interpretacja historii „Dziewczynki z zapałkami”. Gdyby dziewczynka z zapałkami żyła dziś, to które drzwi by się przed nią otworzyły? Ten spektakl, to zbiór opowiastek – historii zwykłych ludzi w niezwykłych okolicznościach. Nasza dziewczynka to swoiste sumienie… jej pojawienie się w tytułowych „oknach” to jak spotkanie z magicznym zwierciadłem.

Paweł Kryszczuk

Related posts