Sokołowski Ośrodek Kultury

ul. Wolności 27
08-300 Sokołów Podlaski
tel. / fax 25 787 24 38
kom. 510 066 010
www.sokolowskakultura.pl

Nr konta: 85 1240 2715 1111 0000 3272 6222, Bank PEKAO SA 1 O/Sokołów Podl.