Konkurs malarsko-literacki „Mowa kwiatów”

Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich seniorów do wzięcia udziału w konkursie malarsko-literackim pt. „Mowa kwiatów”.

Kwiaty od zawsze stanowiły jeden z bardziej popularnych symboli. W starożytności odnosiły się do cyklicznie powtarzanych pór roku. W literaturze o charakterze miłosnym stanowiły symboliczny zapis uczuć. Z kolei w architekturze motywy kwiatowe występowały w ornamentach. Ilustrowały wiele symbolicznych znaczeń od uduchowienia i miłości, piękna i doskonałości, radości i wieczności aż do przemijania, śmierci i zmartwychwstania, niezniszczalności i kruchości życia.

Drodzy Seniorzy!  
Podzielcie się z nami swoimi zdolnościami artystycznymi: malarskimi bądź literackimi; stwórzcie dzieło zainspirowane symboliką i pięknem kwiatów. Możecie namalować obraz, witraż ale też napisać wiersz, prozę, krótkie opowiadanie. Barwą i słowem ukazać tajemnicę kwiatów, bo one mówią o miłości, przyjaźni, tęsknocie, nadziei, o przemijających chwilach, o tym co dla każdego człowieka jest istotne.

Najwspanialsze piękno świata podarował nam Bóg w kwiatach. Dlatego kochajmy je i cieszmy się nimi, fascynujmy się ich pięknem. Niech będą inspiracją do tworzenia i marzenia.

REGULAMIN KONKURSU MALARSKO-LITERACKIEGO „MOWA KWIATÓW”

Temat: MOWA KWIATÓW
Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy malarskiej lub utworu literackiego, inspirowanych symboliką i pięknem kwiatów.

Wytyczne do prac konkursowych:
Każdy z uczestników przygotowuje 1 pracę: malarską lub literacką

Wskazówki do prac malarskich
> forma i technika prac dowolna: np. malarstwo, rysunek, grafika, rękodzieło
> prace należy odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległy zniszczeniu, prosimy nie rolować prac

Wskazówki do prac literackich
> forma literacka prac dowolna: np. opowiadanie, wiersz, proza
> prace konkursowe muszą być samodzielne i wcześniej nieprezentowane
w innych konkursach
> można zgłaszać prace wyłącznie indywidualne, nie dopuszcza się prac zbiorowych
> praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, telefon

Terminarz konkursu:
> prace konkursowe należy nadsyłać do 31 maja 2020 r. na adres: Sokołowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaskiz dopiskiem: Konkurs malarsko-literacki „Mowa kwiatów”
> rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2020 r.

Cele konkursu:
> zachęcanie do aktywności twórczej seniorów
> popularyzacja różnych form sztuki: literackiej i plastycznej wśród seniorów
> rozwijanie kreatywności seniorów poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań interpretacyjnych

Kategorie wiekowe: 60+

Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy wraz danymi osobowymi, tj.: imię, nazwisko i wiek uczestnika. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają:
– kategoria malarska Aleksandra Rykała, tel.660 897 233
– kategoria literacka Alina Simanowicz, tel. 501 446 660

Organizator przewiduje ciekawe nagrody. Ponadto z nadesłanych prac powstanie internetowa wystawa, którą zaprezentujemy w specjalnej galerii na stronie Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz na facebooku SUTW.

Komentarze
Katarzyna Hardej

Related posts