Przegląd Piosenki poświęcony Żołnierzom Niezłomnym

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Poświęconej Żołnierzom Niezłomnym!

Celem imprezy jest:

· uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych;

· przywrócenie zapomnianych polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa;

· wspieranie wychowania patriotycznego młodych pokoleń przez formy aktywności artystycznej;

· zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej;

· wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu;

· propagowanie patriotyzmu poprzez nowe gatunki i style muzyczne.

Uczestnicy mogą wystąpić w kategoriach wiekowych:

· szkoły podstawowe – klasy VII-VIII

· szkoły średnie

· dorośli

· przedstawiciele Polonii oraz środowisk Polaków na Wschodzie.

Terminarz konkursowy:

· przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 7 i 8 października 2019 r.

· przesłanie do dnia 25 września 2019 r. wypełnionej karty zgłoszenia oraz deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych na adres mailowy: p.kucharek@sokolowskakultura.pl

· koncert galowy Przeglądu odbędzie się dnia 11 października 2019 r.

Organizatorzy:

· Fundacja Gazety Podlaskiej im. Prof. T. Kłopotowskiego w Siedlcach

· Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

· Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim

Patronat Honorowy:

· Andrzej Duda – Prezydent RP

Komitet Honorowy:

· Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP

· Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

· Waldemar Kraska – Senator RP

· Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP

· Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

· przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie

· przedstawiciel Wspólnoty Polskiej

Biuro organizacyjne oraz miejsce Przeglądu:

Sokołowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, tel: 25 787 24 38

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA [POBIERZ]

Paweł Kryszczuk

Related posts