Event Information:

 • czw
  30
  Kwi
  2020
  nie
  31
  Maj
  2020

  Konkurs "Mowa kwiatów"

  Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich seniorów do wzięcia udziału w konkursie malarsko-literackim pt. "Mowa kwiatów". Regulamin konkursu poniżej.

  Kwiaty od zawsze stanowiły jeden z bardziej popularnych symboli. W starożytności odnosiły się do cyklicznie powtarzanych pór roku. W literaturze o charakterze miłosnym stanowiły symboliczny zapis uczuć. Z kolei w architekturze motywy kwiatowe występowały w ornamentach. Ilustrowały wiele symbolicznych znaczeń od uduchowienia i miłości, piękna i doskonałości, radości i wieczności aż do przemijania, śmierci i zmartwychwstania, niezniszczalności i kruchości życia.

  Drodzy Seniorzy!  
  Podzielcie się z nami swoimi zdolnościami artystycznymi: malarskimi bądź literackimi; stwórzcie dzieło zainspirowane symboliką i pięknem kwiatów. Możecie namalować obraz, witraż ale też napisać wiersz, prozę, krótkie opowiadanie. Barwą i słowem ukazać tajemnicę kwiatów, bo one mówią o miłości, przyjaźni, tęsknocie, nadziei, o przemijających chwilach, o tym co dla każdego człowieka jest istotne.
  Najwspanialsze piękno świata podarował nam Bóg w kwiatach. Dlatego kochajmy je i cieszmy się nimi, fascynujmy się ich pięknem. Niech będą inspiracją do tworzenia i marzenia.

  REGULAMIN KONKURSU MALARSKO-LITERACKIEGO "MOWA KWIATÓW"

  Temat: MOWA KWIATÓW
  Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy malarskiej lub utworu literackiego, inspirowanych symboliką i pięknem kwiatów.

  Wytyczne do prac konkursowych:
  Każdy z uczestników przygotowuje 1 pracę: malarską lub literacką

  Wskazówki do prac malarskich
  > forma i technika prac dowolna: np. malarstwo, rysunek, grafika, rękodzieło
  > prace należy odpowiednio zabezpieczyć aby nie uległy zniszczeniu, prosimy nie rolować prac

  Wskazówki do prac literackich
  > forma literacka prac dowolna: np. opowiadanie, wiersz, proza
  > prace konkursowe muszą być samodzielne i wcześniej nieprezentowane
  w innych konkursach
  > można zgłaszać prace wyłącznie indywidualne, nie dopuszcza się prac zbiorowych
  > praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, telefon

  Terminarz konkursu:
  > prace konkursowe należy nadsyłać do 31 maja 2020 r. na adres: Sokołowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaskiz dopiskiem: Konkurs malarsko-literacki „Mowa kwiatów”
  > rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2020 r.

  Cele konkursu:
  > zachęcanie do aktywności twórczej seniorów
  > popularyzacja różnych form sztuki: literackiej i plastycznej wśród seniorów
  > rozwijanie kreatywności seniorów poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań interpretacyjnych

  Kategorie wiekowe: 60+

  Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy wraz danymi osobowymi, tj.: imię, nazwisko i wiek uczestnika. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają:
  - kategoria malarska Aleksandra Rykała, tel.660 897 233
  - kategoria literacka Alina Simanowicz, tel. 501 446 660

  Organizator przewiduje ciekawe nagrody. Ponadto z nadesłanych prac powstanie internetowa wystawa, którą zaprezentujemy w specjalnej galerii na stronie Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz na facebooku SUTW.